დისკლამაცია

რამდენად არის დასაშვები / არ არის დასაშვები ჩვენი მასალების გამოყენება

ყველა მასალა ჩვენს ვებგვერდზე, რაც მოიცავს , შეზღუდვის გარეშე, სახელებს, ლოგოებს, აბრებს, სავაჭრო ნიშნებს, გამოსახულებებს, ტექსტს, სვეტებს, გრაფიკებს, სურათებს, ილუსტრაციებს, საილუსტრაციო მასალებს, აუდიოკლიპებს, ვიდეოკლიპებს, პროგრამულ უზრუნველყოფას, და ვებგვერდის შექმნის სხვა ელემენტებს ( ერთიანად, „ შინაარსი“ ) დაცულია საავტორო უფლებებით და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით, რომლებიც ჩვენ გვეკუთვნის  და კონტროლდება ჩვენ და ჩვენი კომპანიონების, ან სხვა მხარეების მიერ, რომლებმაც ლიცენზია მოიპოვეს ან სხვაგვარად წარგვიდგინეს თავისი მასალა. გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც ნათქვამია აქ ან სადმე ვებგვერდზე, არანაირი შინაარსი არ შეიძლება დაკოპირდეს, კვლავ იწარმოოს, კვლავ გამოქვეყნდეს, ჩამოიტვირთოს, გამოქვეყნდეს, გადაეცეს, ან გავრცელდეს ნებისმიერი გზით, ან სხვაგვარად გამოყენებულ იქნას ნებისმიერი მიზნისთვის, ან ნებისმიერი ადამიანის ან ორგანიზაციის მიერ, „ფრეშ კულინარ“-ის წინასწარი სასწრაფო წერილობითი ნებართვის გარეშე.

გეკრძალებათ დაამატოთ, წაშალოთ, დაამახინჯოთ, ან სხვაგვარად შეცვალოთ შინაარსი. ნებისმიერი არასანქცირებული მცდელობა, შეიცვალოს ნებისმიერი შინაარსი, დაირღვეს ან გვერდი აევლოს ჩვენი უსაფრთხოების ფუნქციებისთვის, ან ჩვენი ვებგვერდი გამოყენებულ იქნას ნებისმიერი მიზნისთვის, რომელიც განსხვავდება მისი განზრახული მიზნებისგან, მკაცრად აკრძალულია. თქვენ არ შეგიძლიათ შექმნათ ბმულები „ფრეშ კულინარ“-ის ვებგვერდზე ‘’ფრეშ კულინარ“-ის სასწრაფო წერილობითი ნებართვის გარეშე. განსაკუთრებული შეკითხვებისთვის, რომლებიც ეხება ვებგვერდს ან მის შინაარსს, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.

უარი პასუხისმგებლობაზე ან გარანტიებზე.

ჩვენი ვებგვერდი და ყველა შინაარსი და მომსახურება, რომელიც შედის ან მისაწვდომია ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით, წარმოდგენილია, როგორც „არსებული“ და „ ხელმისაწვდომი“ თქვენი გამოყენებისთვის. თქვენ თანხმდებით, რომ ვებგვერდის თქვენ მიერ გამოყენება არის მხოლოდ თქვენი რისკი. ‘’ფრეშ კულინარ“-ი და მისი შვილობილი კომპანიები, პარტნიორები, აგენტები, კომპანიონები, ლიცენზიარები და რეკლამის დამკვეთები ცალსახად უარს ამბობენ ნებისმიერი სახის გარანტიებზე, იქნება ეს სასწრაფო ან ნაგულისხმევი, რაც მოიცავს, შეზღუდვის გარეშე, გაყიდვისთვის ვარგისობის ან გამოსადეგობის ნაგულისხმევ გარანტიებს კონკრეტული მიზნისთვის. იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ ვცდილობთ, ჩვენი ვებგვერდის შინაარსი იყოს ზუსტი, სრულყოფილი და განახლებული, ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას:

  • რომ ჩვენი ვებგვერდის ან აქ მოცემული ნებისმიერი შინაარსის გამოყენება ( რაც მოიცავს ნებისმიერ პროგრამულ უზრუნველყოფას) იქნება უწყვეტი, დროული, ზუსტი, უსაფრთხო ან უშეცდომო;
  • რომ ჩვენი ვებგვერდი იქნება ხელმისაწვდომი ნებისმიერ განსაზღვრულ დროს ან ადგილას;
  • რომ ჩვენს ვებგვერდზე ნებისმიერი შეცდომა შესწორდება;
  • ან რომ სერვერები, რომლებზეც ჩვენი ვებგვერდი და შინაარსი ხელმისაწვდომია, ვირუსებისგან ან სხვა მავნე  ნაწილებისგან თავისუფალია.

შინაარსი, წარმოდგენილი ჩვენს ვებგვერდზე, განკუთვნილია საინფორმაციო მიზნებისთვის მხოლოდ და არ ცდილობს, ჩაანაცვლოს ნებისმიერი სახის სამედიცინო რჩევა, დიაგნოზი, ან მკურნალობა. გთხოვთ, გაიარეთ კონსულტაცია თქვენს ექიმთან ან კვალიფიცირებულ დიეტოლოგთან, თუ გაქვთ ნებისმიერი კითხვა თქვენს რაციონთან , ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან , ან აქ წარმოდგენილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

არც ერთ შემთხვევაში „ფრეშ კულინარ“-ი, ან მისი შვილობილი კომპანიები, პარტნიორები, აგენტები, კომპანიონები, ლიცენზიარები და რეკლამის დამკვეთები არ უნდა იყვნენ პასუხისმგებელნი ნებისმიერ პირდაპირ, არაპირდაპირ , შემთხვევით, თანმიმდევრულ, სპეციალურ ან სანიმუშო დაზიანებებაზე ( თუნდაც , თუ ასეთი მხარე ყოფილიყო ინფორმირებული ასეთი დაზიანებების შესაძლებლობაზე), რაც მოიცავს, შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერ დაკარგულ სარგებელს, გადასახადს, ან ბიზნეს გაწყვეტას, ან კომპიუტერული პროგრამის ან თქვენი გამოყენებისგან წარმოშობილი ინფორმაციის (I) დაკარგვას , ან უუნარობას, გამოყენებულ იქნას ჩვენი ვებგვერდი, ან (II) შინაარსი და/ან მომსახურება,   რომელიც ჩართულია ან ხელმისაწვდომია ჩვენი საიტის მეშვეობით.

Fresh Culinair Logo
კითხვაზე გთხოვთ დაგვირეკოთ

+995 599 70 94 87

გამოგვიგზავნეთ